ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

όροι και κανονισμοί

17η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2017

Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή

Η 17η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4 και 5 Μαρτίου 2017 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Μία από τις τρεις μέρες, θα περιλαμβάνει επαναπαρουσίαση παλαιότερων χορογραφικών έργων ή/και παρουσίαση έργων, σε ολοκληρωμένη όμως μορφή, που είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας (βλ. «Δήλωση Συμμετοχής» και «Όροι Συμμετοχής» πιο κάτω).

1. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) ομάδες χορού oι οποίες ιδρύθηκαν από και έχουν πρόεδρο/καλλιτεχνικό διευθυντή-επαγγελματία χορευτή ή χορογράφο ο οποίος έχει αποφοιτήσει ως επαγγελματίας χορευτής ή χορογράφος/εκπαιδευτικός από επαγγελματική σχολή χορού (τριετούς τουλάχιστον φοίτησης). Οι ομάδες χορού πρέπει να λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύρια καταστατική επιδίωξη την προώθηση του χορού και της χορογραφίας και να λειτουργούν με βάση την κείμενη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος, περί Εταιρειών Νόμος).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ομάδας χορού με έργο που χορογραφεί άλλος χορογράφος πέραν από τον χορογράφο-πρόεδρο/καλλιτεχνικό διευθυντή της ίδιας της ομάδας ο οποίος πρέπει να έχει επιδείξει συνεχή και τακτική παρουσία και καλλιτεχνικό έργο με τη συγκεκριμένη ομάδα στον τομέα του σύγχρονου χορού με παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων.

β) χορογράφοι οι οποίοι έχουν χορευτικές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον συνεχή παρουσία στα χορευτικά δρώμενα και έχουν επιδείξει συνέπεια στον τομέα.

γ) νέοι χορογράφοι, πρωτοεμφανιζόμενοι στην Πλατφόρμα ή μη, οι οποίοι έχουν πτυχίο χορευτή/χορογράφου ή καθηγητή χορού από επαγγελματικές σχολές χορού (τριετούς τουλάχιστον φοίτησης) και οι οποίοι δεν έχουν συστήσει ομάδα χορού με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αλλά έχουν στο ενεργητικό τους παρουσιάσεις τουλάχιστον δύο επαγγελματικών ολοκληρωμένων έργων. Χορογραφίες έργων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια σπουδών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Δήλωση Συμμετοχής
Οι αιτητές πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:
α) αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής (στις περιπτώσεις ομάδων)
β) πτυχίο χορού τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε επαγγελματικές σχολές χορού/πανεπιστήμια
γ)πλήρες βιογραφικό ομάδας, χορογράφου και συντελεστών
δ) Έντυπο Συμμετοχής στην Πλατφόρμα, πλήρως συμπληρωμένο.
ε) λεπτομερή περιγραφή/ανάπτυξη της ιδέας της χορογραφίας στην ελληνική γλώσσα που δεν θα υπερβαίνει σε έκταση τις 10 γραμμές. Αιτήσεις στην αγγλική δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
στ) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της χορογραφίας που δεν θα υπερβαίνει σε έκταση τις 10 γραμμές. Για τη γλώσσα γραφής, ισχύει ό,τι και στο σημείο (ε).
ζ) αντίγραφα συμβολαίων με τους συντελεστές της παράστασης, αν υπάρχουν.
η) αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου, αν υπάρχει.
θ) δείγμα αμοντάριστων πλάνων από τη δουλειά που προγραμματίζεται για παρουσίαση, χωρίς καμία επέμβαση φωτισμού, ήχου ή εφέ. Η λήψη μπορεί να γίνει σε στούντιο πρόβας και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 λεπτά. Το δείγμα μπορεί να είναι υπό μορφή DVD αλλά πρέπει απαραιτήτως να είναι διαθέσιμο και να σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή (vimeo, youtube, αρχείο σε USB). O σύνδεσμος (link) του δείγματος θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghoplarou@moec.gov.cy με τίτλο μηνύματος «Συνδέσμοι για Δείγματα Πλατφόρμας». Η προσκόμιση δείγματος της δουλειάς που προγραμματίζεται είναι υποχρεωτική για όλους τους αιτητές.
ι) για τους πρωτοεμφανιζόμενους ή νέους χορογράφους, απαραίτητη είναι η προσκόμιση δείγματος από
προηγούμενες δουλειές σε μορφή DVD αλλά πρέπει απαραιτήτως να είναι διαθέσιμο και να σταλεί
και σε ηλεκτρονική μορφή (vimeo, youtube, αρχείο σε USB). O σύνδεσμος (link) του δείγματος θα
πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghoplarou@moec.gov.cy με τίτλο μηνύματος «Συνδέσμοι
για Δείγματα Πλατφόρμας». Καμία αίτηση πρωτοεμφανιζόμενου ή νέου χορογράφου δεν θα λαμβάνεται
υπόψη εάν δεν περιλαμβάνει δείγματα από προηγούμενες δουλειές.

Ομάδες ή/και χορογράφοι που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στην Πλατφόρμα και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικά εγγραφής της ομάδας, αντίγραφα πτυχίων, βιογραφικά, κτλ. δεν είναι απαραίτητο να τα περιλάβουν στην αίτησή τους.

3. Όροι Συμμετοχής

3.1 Οι νέες παραγωγές που προτείνονται για συμμετοχή στην Πλατφόρμα δεν πρέπει να έχουν παρουσιασθεί προηγουμένως στην Κύπρο ή αλλού, σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο από τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό μέσο ή υπό οποιαδήποτε μορφή βιντεοταινίας ή κινηματογραφικής ταινίας.

3.2 Οι παλαιότερες παραγωγές που προτείνονται για συμμετοχή στην Πλατφόρμα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ή του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ των Πολιτιστικών Υπηρεσιών ή σε παλαιότερη διοργάνωση της Πλατφόρμας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να:
 είναι ολοκληρωμένα
 έχουν μέγιστη διάρκεια έως περίπου 45 λεπτά
 συνοδεύονται από τεκμήριο πραγματοποίησής τους (πρόγραμμα/πρόσκληση/δελτίο τύπου, κτλ.)
στην περίπτωση που δεν είναι έργα από προηγούμενη διοργάνωση της Πλατφόρμας.
 είναι προσβάσιμα διαδικτυακά είτε μέσω συνδέσμου youtube/vimeo ή να έχει αποσταλεί στο
ΥΠΠ DVD με το έργο σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί παλαιότερα.
 είναι στην πλειοψηφία τους με τους ίδιους χορευτές/συντελεστές των παλαιότερων παρουσιάσεών τους και να μένουν πιστά στην αρχική χορογραφική ιδέα. Μπορούν όμως να αποτελούν και μετεξέλιξη της ή ολοκλήρωσή της. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία δεν θεωρούνται ολοκληρωμένα (σπουδές, work in
progress, κτλ.)

3.3 Κάθε ομάδα/φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στην Πλατφόρμα με μία μόνο χορογραφική δουλειά.

3.4 Ευθύνη για τη διοργάνωση έχουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες με τη συνεργασία του Θεάτρου ΡΙΑΛΤΟ.

3.5 Ο/η χορογράφος πρέπει να είναι Κύπριος/α ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένει και εργάζεται μόνιμα στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους ο οποίος διαμένει και εργάζεται μόνιμα στην Κύπρο.

3.6 Το 66% των συντελεστών της παράστασης, εξαιρουμένων των χορευτών, πρέπει να είναι Κύπριοι.

3.7 Η διάρκεια του νέου έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά και για τις πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες/χορογράφους, όπως αυτές θα καθοριστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης (βλ. σημείο 4 «Επιτροπή Αξιολόγησης» πιο κάτω), η διάρκεια του νέου έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά. Η διάρκεια του παλαιότερου έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 λεπτά. Συμμετέχων που δεν τηρεί το προκαθορισμένο χρονικό όριο διάρκειας του έργου, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη διοργάνωση της Πλατφόρμας.

3.8 Στην Πλατφόρμα Χορού φιλοξενούνται μόνο δημιουργίες σύγχρονου χορού όπως τις ορίζει η επιτροπή αξιολόγησης (όχι εμπορικού χαρακτήρα) και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ύφος, την τεχνοτροπία της χορογραφίας και τη μουσική αλλά ο κύριος όγκος του έργου πρέπει να είναι αμιγώς χορογραφικός.

3.9 Η βιντεογράφηση και κινηματογράφηση για σκοπούς άλλους εκτός από αρχειακούς επιτρέπεται μόνο μετά από εξασφάλιση γραπτής συγκατάθεσης του Υπουργείου και του χορογράφου. Νοείται ότι επιτρέπεται η βιντεογράφηση διάρκειας έως τρία (3) λεπτά για σκοπούς προβολής των παραστάσεων από τα ΜΜΕ.

3.10 Το Έντυπο συμμετοχής και μόνο (χωρίς το κείμενο των κανονισμών) μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα.

3.11 Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και δεν είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς ή/και δεν περιλαμβάνουν αντίγραφα όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.12 Αιτήσεις που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή από την μορφή του εντύπου της Πλατφόρμας, δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις σε αλλοιωμένο/επεξεργασμένο έντυπο της Πλατφόρμας.

3.13 Το έντυπο υποβολής αίτησης πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, στις 12:00 το μεσημέρι, δια χειρός ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ), Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Ιφιγενείας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία. Καμία αίτηση για συμμετοχή στην Πλατφόρμα δεν θα γίνεται δεκτή υπό οποιανδήποτε άλλη μορφή (π.χ. επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ). Υπογραμμίζεται ότι οι σύνδεσμοι (links) youtube με τα δείγματα του χορογραφικού έργου πρέπει να αποσταλούν και ταχυδρομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ghoplarou@moec.gov.cy με τίτλο μηνύματος «Σύνδεσμοι για Δείγματα Πλατφόρμας».

3.14 Οι αιτητές μπορούν να προμηθεύονται το Έντυπο Συμμετοχής από τις εξής ιστοσελίδες:
 Πολιτιστικές Υπηρεσίες www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies, («Θεσμοί- Διοργανώσεις»),
 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού www.moev.gov.cy, Σύνδεσμος («Ενημέρωση»)
 Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου www.cyprusdanceplatform.com

3.15 Η επιχορήγηση των συμμετοχών στην Πλατφόρμα θα γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού των ΠΥ όπως θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η πραγματοποίηση της Πλατφόρμας 2017 τελεί υπό την αίρεση ενδεχόμενων περαιτέρω δημοσιονομικών περικοπών.

3.16 Με την υπογραφή του Εντύπου Συμμετοχής οι ομάδες δηλώνουν την πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων συμμετοχής χωρίς καμία επιφύλαξη.

3.17 Οι συμμετοχές στην Πλατφόρμα δεν θα ξεπερνούν τις έξι (6) για τους καθιερωμένους χορογράφους και τις οκτώ (8) για τους νέους / πρωτοεμφανιζόμενους.

3.18 Για τη μετάταξη κατηγορίας των πρωτοεμφανιζόμενων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση τριών συμμετοχών τους στην Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου.

4. Επιτροπή Αξιολόγησης
Τις προτάσεις αξιολογεί Πενταμελής Επιτροπή η οποία συστήνεται ειδικά για την Πλατφόρμα και αποτελείται από δύο Λειτουργούς των Π.Υ., εκ των οποίων ο ένας προεδρεύει, ένα εκπρόσωπο του Θεάτρου ΡΙΑΛΤΟ και δύο άτομα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο των παραστατικών τεχνών από Κύπρο ή/και το εξωτερικό που ορίζονται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες . Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απορρίπτει προτάσεις εάν η ομάδα χορού δεν πληροί τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής στην Πλατφόρμα ή εάν συντρέχουν άλλοι, ειδικοί λόγοι.

5. Κριτήρια Αξιολόγησης
Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις προτάσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1.Σαφήνεια στην περιγραφή της χορογραφικής ιδέας 30%
2. Σαφήνεια στην περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της ιδέας 30%
3.Η απασχόληση επαγγελματιών χορευτών ή/και performers 20%
4.Η ρεαλιστικότητα στον καταρτισμό του προϋπολογισμού 20%
Σύνολο 100%

6. Όροι Επιχορήγησης
Η επιχορήγηση που θα λαμβάνουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην Πλατφόρμα θα καλύπτει τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες, υπό τον όρο ότι για όλες τις δαπάνες που δηλώνονται στον προϋπολογισμό των ομάδων θα προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία:

6.1 Αμοιβή:
Χορογράφου/Σκηνοθέτη/Δημιουργού Χορευτή/ών/Performer(s) Σκηνογράφος/Εικαστικός
Video Artist
Ενδυματολόγος
Δραματουργός
Μουσικός
Φωτογράφος
Άλλος συντελεστής-Να προσδιορίζεται επακριβώς 6.2 Παραγωγή
Σκηνικά (props) (κατασκευή ή ενοίκιο) Κοστούμια/Μάσκες/Μακιγιάζ
Ηχητικά/Ηχογραφήσεις
Πολυμέσα (Video/Projector/videoediting, οθόνη, κτλ.) Μεταφορικά σκηνικών (-)
Ενοίκιο χώρου για πρόβες
Διάφορα/Απρόβλεπτα μέχρι 500€

6.3 Ασφάλιση Χορευτών
Για οποιαδήποτε ατυχήματα συμβούν κατά τη διάρκεια των προβών ή της παράστασης υπεύθυνη είναι η ομάδα χορού ή ο χορογράφος. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συστήνει στις ομάδες χορού να ασφαλίζουν τους συντελεστές της χορευτικής παράστασης και θα καλύπτει ποσό μέχρι 500€ για ασφάλιστρα με την προσκόμιση ασφαλιστικού συμβολαίου. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική δαπάνη.

6.4 Περιορισμοί
Δεν καλύπτονται οι διαδρομές από και προς Λεμεσό και οι διανυκτερεύσεις. Στην περίπτωση που η ομάδα περιλαμβάνει στην παράσταση ξένους συντελεστές για σκοπούς προϋπολογισμού δαπανών θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι τρία (3) αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής μέχρι δέκα (10) ημέρες, μετά την προσκόμιση του/των αεροπορικού/ών εισιτηρίου/ων και των αποδείξεων διαμονής.

7. Οικονομικά Μεγέθη
Κατηγορία Παλαιότεροι - Νέο Έργο

7.1 To ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται σε €8000 για έργα με τρεις (3) χορευτές και άνω.

7.2 Σε περίπτωση ντουέτου, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται σε €6000.

7.3 Σε περίπτωση σόλο, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται σε €4000. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο χορογράφος είναι και ο χορευτής/performer της παράστασης, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης καθορίζεται σε €3000.

Κατηγορία Παλαιότεροι – Παλαιό Έργο

7.4 Τα ανώτατα ποσά συνολικής χρηματοδότησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες για έργα που έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν είναι:

7.4.1 €1000 για σόλο

7.4.2 €2000 για ντουέτο

7.4.3 €3.000 για έργο με 3 χορευτές

7.4.4 €5.000 για έργο με 4 χορευτές και άνω

Κατηγορία Πρωτοεμφανιζόμενοι

7.5 Το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες για κάθε πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα ή χορογράφο καθορίζεται σε €3000 ανεξαρτήτως αριθμού χορευτών.

7.6 Το ποσό της επιχορήγησης θα παραχωρείται σε δύο δόσεις. Η Α ́ δόση, 70% μετά την λήψη της επιστολής έγκρισης συμμετοχής στην Πλατφόρμα και η Β ́ δόση, το υπόλοιπο 30%, μετά τη λήξη της Πλατφόρμας και την προσκόμιση των αποδεικτικών των δαπανών που δηλώθηκαν στον προϋπολογισμό της ομάδας.

7.7 Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα μείωσης του ποσού της χορηγίας, εάν τα υποβληθέντα αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζουν μειωμένες δαπάνες σε σχέση με τις αρχικά υποβληθείσες δαπάνες.

7.8 Η μη συμμετοχή στην Πλατφόρμα εξ’ υπαιτιότητας του χορογράφου ή του/των χορευτή/των ή άλλου συντελεστή της παράστασης, η μη συμμόρφωση του/της χορογράφου στους παρόντες όρους, εκτός από τις περιπτώσεις τραυματισμού, συνεπάγεται άμεσα την ανάκληση όλου του ποσού της επιχορήγησης. Οι περιπτώσεις τραυματισμού θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

7.9 H πραγματοποίηση της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου 2017 τελεί υπό την αίρεση ενδεχόμενων περαιτέρω δημοσιονομικών περικοπών.

7.10 H Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει περιορισμένο αριθμό συμμετοχών στην Πλατφόρμα σύμφωνα με τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού που θα εγκριθεί για το 2017.

8. Επιλογή Εκπροσώπων Κύπρου στο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου
Έως τέσσερα χορογραφικά έργα από την Πλατφόρμα θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο 20ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου (Ιούνιος 2017). Τα έργα θα επιλέξουν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι προσκεκλημένοι από το εξωτερικό που θα παρακολουθήσουν την Πλατφόρμα.

9. Επιλογή Έργων από την Πλατφόρμα για Συμμετοχή σε Φεστιβάλ του Εξωτερικού
Σε περίπτωση που έργο από την Πλατφόρμα επιλεγεί από ξένους προσκεκλημένους για συμμετοχή ή παρουσίαση σε Φεστιβάλ ή Πλατφόρμα στο εξωτερικό, η ομάδα/ο/η χορογράφος θα λαμβάνει κάλυψη από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες των αεροπορικών εισιτηρίων για συμμετοχή στην εν λόγω διοργάνωση του εξωτερικού.