ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

English facebook-icon-preview-1

όροι και κανονισμοί

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, διοργανώνουν τη 18η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου (εφεξής: «Πλατφόρμα 2018»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2018 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Η «Πλατφόρμα 2018» αφορά μόνο νέα έργα σύγχρονου χορού (σόλο, ντουέτο ή παράσταση με περισσότερα άτομα) τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των διοργανωτών, οι συμμετοχές στην «Πλατφόρμα 2018» δεν θα ξεπερνούν τις έξι (6) για τις ομάδες χορού/χορογράφους με πάνω από τρεις (3) συμμετοχές σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου και τις οκτώ (8) για τις ομάδες χορού/χορογράφους με κάτω από τρεις (3) συμμετοχές σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

 

1. ΟΜΑΔΕΣ ΧΟΡΟΥ: Αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από ομάδες χορού που είναι συγκροτημένες ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με κύρια καταστατική επιδίωξη την προώθηση του χορού και της χορογραφίας.

 

Η συμμετοχή ομάδας χορού στην «Πλατφόρμα 2018» επιτρέπεται μόνο με έργο που αποτελεί δημιουργία του επικεφαλής χορογράφου (πρόεδρος/καλλιτεχνικός διευθυντής) της ομάδας. Ο επικεφαλής χορογράφος της ομάδας χορού πρέπει να είναι Κύπριος υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος Κύπρου τα τελευταία 5 έτη και να έχει επιδείξει πενταετή τουλάχιστον συνεχή και τακτική παρουσία στα χορευτικά δρώμενα στην Κύπρο με την ομάδα του, με παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων του ιδίου.

 

2. ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΙ: Αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από Κύπριους υπηκόους ή μόνιμους κατοίκους Κύπρου οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία 5 έτη και οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον συνεχή και τακτική παρουσία στα χορευτικά δρώμενα στην Κύπρο, με παρουσίαση τουλάχιστον δυο δικών τους ολοκληρωμένων έργων.

 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1. Με την αίτηση (δηλ. τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Υποβολής Αίτησης) πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτονται:

 

α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της ομάδας χορού (από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων ή από τον Έφορο Εταιρειών).

 

β) Βιογραφικό του χορογράφου που να μην ξεπερνά τη μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα.

 

γ) Βιογραφικά μελών ομάδας χορού που το καθένα να μην ξεπερνά τη μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα.

 

δ) Βιογραφικά συντελεστών της παραγωγής που το καθένα να μην ξεπερνά τη μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα.

 

ε) Λεπτομερής περιγραφή/ανάπτυξη της ιδέας της χορογραφίας στην ελληνική γλώσσα που να μην υπερβαίνει σε έκταση τις δέκα (10) δακτυλογραφημένες γραμμές.

 

στ) Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της χορογραφίας που να μην υπερβαίνει σε έκταση τις δέκα (10) δακτυλογραφημένες γραμμές.

 

ζ) Δείγμα του έργου που προγραμματίζεται για παρουσίαση, με αμοντάριστα πλάνα. Η λήψη μπορεί να γίνει σε στούντιο πρόβας και να μην ξεπερνά τα 3 λεπτά. Το δείγμα πρέπει απαραιτήτως να είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (youtube ή vimeo). O σύνδεσμος (link) του δείγματος θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kmoschovaki@culture.moec.gov.cy με τίτλο μηνύματος Σύνδεσμοι για Δείγματα «Πλατφόρμα  2018». Οι συντελεστές και η μουσική επένδυση που θα παρουσιάζεται στο δείγμα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι οι ίδιοι και στην παραγωγή. Η προσκόμιση δείγματος του προτεινόμενου έργου είναι υποχρεωτική για όλους τους αιτητές.

 

η) Αντίγραφα συμβολαίων με τους συντελεστές της παράστασης.

 

θ) Για τους χορογράφους που δεν έχουν συμπληρώσει τρεις συμμετοχές σε της διοργανώσεις Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου είναι υποχρεωτικό να σταλεί ηλεκτρονικά σύνδεσμος youtube ή vimeo (ηλεκτρονική διεύθυνση  kmoschovaki@culture.moec.gov.cy) με ολόκληρα τα έργα των προηγούμενων δουλειών καθώς και τεκμήρια παρουσίασής τους, όπως π.χ. προσκλήσεις, αφίσες, προγράμματα κτλ, όπου θα φαίνεται ο χώρος και ο χρόνος παρουσίασης των έργων, καθώς και τα ονόματα των συντελεστών. Καμία αίτηση χορογράφου που δεν έχει συμπληρώσει τρεις συμμετοχές σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου δεν θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν περιλαμβάνει δείγματα από προηγούμενες δουλειές.

 

2. Ομάδες ή/και χορογράφοι που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικά εγγραφής της ομάδας, βιογραφικά, κτλ. δεν είναι απαραίτητο να τα περιλάβουν στην αίτησή τους και θα πρέπει να αποστείλουν μόνο το έντυπο συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά το δείγμα του προτεινόμενου έργου.

 

3. Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν την πρότασή τους και ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου.

 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1. Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην «Πλατφόρμα 2018» λήγει την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, στις 14.00 μ.μ. Καμία αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνεται δεκτή. Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Όταν η αίτηση παραδίδεται δια χειρός θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.

 

2. Η αίτηση (το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα) μπορεί να παραδοθεί δια χειρός ή να σταλεί ταχυδρομικώς στην πιο κάτω διεύθυνση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες (18η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου), Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος.

 

3. Οι αιτητές μπορούν να προμηθεύονται το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, από την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών  www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies (Επιλογή «ΘΕΣΜΟΙ») ή από την ιστοσελίδα της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου  www.cyprusdanceplatform.com.

 

4. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα.

 

5. Αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν θα περιλαμβάνουν αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών και άλλων συνοδευτικών εγγράφων, ή δεν θα υποβάλλονται στο ειδικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, δεν θα εξετάζονται

 

Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Η υποβολή αίτησης σημαίνει την πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στη διοργάνωση:

 

1. Τα προτεινόμενα έργα (σόλο, ντουέτο ή παράσταση με περισσότερα άτομα) δεν θα πρέπει να έχουν προηγουμένως παρουσιαστεί οπουδήποτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είτε ζωντανά είτε σε οποιαδήποτε οπτικογραφημένη μορφή (βίντεο, ταινία, DVD, κτλ.).

 

2. Κάθε ομάδα/χορογράφος μπορεί να συμμετάσχει στην «Πλατφόρμα 2018» με μία μόνο χορογραφική δουλειά.

 

3. Τα 2/3 των συντελεστών της παράστασης, εξαιρουμένων των χορευτών, πρέπει να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου τα τελευταία 5 έτη.

 

4. Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου για ομάδες χορού/χορογράφους με πάνω από τρεις (3) συμμετοχές σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά, ενώ για ομάδες χορού/χορογράφους με κάτω από τρεις (3) συμμετοχές σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

 

5. Στην «Πλατφόρμα 2018» φιλοξενούνται μόνο δημιουργίες σύγχρονου χορού και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ύφος, την τεχνοτροπία της χορογραφίας και τη μουσική. Ο κύριος όγκος του έργου πρέπει να είναι αμιγώς χορογραφικός.

 

6. Η οπτικογράφηση των παραστάσεων για σκοπούς άλλους εκτός από αρχειακούς επιτρέπεται μόνο μετά από εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του χορογράφου. Νοείται ότι θα επιτρέπεται η οπτικογράφηση διάρκειας έως τριών (3) λεπτών για σκοπούς προβολής των παραστάσεων από τα ΜΜΕ.

 

7. Η επιχορήγηση των συμμετοχών στην «Πλατφόρμα 2018» θα γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, όπως αυτός θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

 

8. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι αιτητές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε από τις τρεις ημερομηνίες πραγματοποίησης της «Πλατφόρμας 2018».

 

9. Το linoleum που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της «Πλατφόρμας 2018» θα είναι χρώματος μαύρου για όλα τα έργα.

 

ΣΤ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

1. Επιλέξιμες Δαπάνες Η επιχορήγηση που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην «Πλατφόρμα 2018» θα καλύπτει τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες, υπό τον όρο ότι για όλες τις δαπάνες που δηλώνονται στον προϋπολογισμό των ομάδων θα προσκομίζονται τα σχετικά νόμιμα παραστατικά:

 

α. Αμοιβές:

 

• Χορογράφου/Σκηνοθέτη/Δημιουργού

 

• Χορευτή/ών/Performer(s)

 

• Σκηνογράφου/Εικαστικού

 

• Video Artist

 

• Ενδυματολόγου

 

• Δραματουργού

 

• Μουσικού

 

• Φωτογράφου

 

• Άλλου συντελεστή (να προσδιορίζεται)

 

β. Παραγωγή:

 

• Σκηνικά/props (κατασκευή ή ενοίκιο)

 

• Κοστούμια

 

• Ηχητικά/Ηχογραφήσεις

 

• Πολυμέσα (Video/Projector/videoediting,οθόνη, κτλ.)

 

• Ενοίκιο χώρου για πρόβες

 

• Διάφορα/Απρόβλεπτα μέχρι 500€

 

2.Περιορισμοί Δεν καλύπτονται οι δαπάνες για μετακίνηση και διαμονή εντός Κύπρου από Κύπριους υπηκόους ή από μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο. Στην περίπτωση που στην παράσταση θα συμμετέχουν ξένοι συντελεστές, θα γίνονται αποδεκτές δαπάνες για κάλυψη μέχρι τριών (3) αεροπορικών εισιτηρίων και εξόδων διαμονής μέχρι δέκα (10) ημερών. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των αεροπορικών εισιτηρίων και των αποδείξεων διαμονής.

 

3. Ανώτατα Όρια Χρηματοδότησης 3.1 Για ομάδες χορού/χορογράφους με πάνω από τρεις (3) συμμετοχές σε της διοργανώσεις Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου:

 

• Έργα με τρεις (3) χορευτές και άνω: το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται σε €8000.

 

• Έργα με δυο (2) χορευτές: το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται σε €6000.

 

• Έργα σόλο: το ανώτατο ποσό επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται σε €4000. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο χορογράφος είναι και ο χορευτής/performer της παράστασης, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης καθορίζεται σε €3000.

 

3.2 Για ομάδες χορού/χορογράφους με κάτω από τρεις (3) συμμετοχές σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται σε €3000, ανεξαρτήτως αριθμού χορευτών.

 

4. Καταβολή Επιχορήγησης 4.1 Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

 

α) Η Α΄ δόση θα αναλογεί στο 70% της συνολικής χορηγίας και θα καταβάλλεται μετά την λήψη της επιστολής έγκρισης συμμετοχής στην «Πλατφόρμα 2018» .

 

β) Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση της «Πλατφόρμας 2018» και αφού ο συμμετέχοντας θα έχει ήδη προσκομίσει όλα τα σχετικά νόμιμα παραστατικά για τις δαπάνες που πραγματοποίησε. Σημειώνεται ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται τα πρωτότυπα παραστατικά. Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυμούν να μην υποβάλλουν τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά, τότε μπορούν να υποβάλλουν προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες πιστοποιημένα αντίγραφα. Η πιστοποίηση θα γίνεται στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.

 

4.2 Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα αναλογικής μείωσης του ποσού της χορηγίας, εάν τα υποβληθέντα νόμιμα παραστατικά για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες παρουσιάζουν μειωμένες δαπάνες σε σχέση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες δαπάνες.

 

4.3 Η μη συμμετοχή στην «Πλατφόρμα 2018» εξ’ υπαιτιότητας είτε του χορογράφου είτε άλλου συντελεστή της παράστασης, ή η μη συμμόρφωση (εκτός από τις περιπτώσεις τραυματισμού) των χορογράφων με τους όρους που διέπουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, συνεπάγεται άμεσα την ανάκληση όλου του ποσού της επιχορήγησης. Οι περιπτώσεις τραυματισμού θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

 

 

Ζ. ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Τις προτάσεις αξιολογεί Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο Λειτουργούς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, εκ των οποίων ο ένας προεδρεύει, έναν εκπρόσωπο του Θεάτρου Ριάλτο και δύο άτομα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο των παραστατικών τεχνών από την Κύπρο ή/και το εξωτερικό, που ορίζονται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

 

Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει τις αιτήσεις συμμετοχής βάσει των ακόλουθων παραμέτρων αξιολόγησης:

 

α. Η σαφήνεια του σκεπτικού, της προσέγγισης και της παρουσίασης της πρότασης.

 

β. Τα ποιοτικά (καλλιτεχνικά/δημιουργικά) χαρακτηριστικά της πρότασης.

 

γ. Η πρωτοτυπία, η ευρηματικότητα της πρότασης και η ενθάρρυνση νέων καλλιτεχνικών μορφών έκφρασης.

 

Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν την πρότασή τους και ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου.

 

 

Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Από την «Πλατφόρμα 2018» θα επιλεγούν έως και τέσσερα (4) έργα για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο 21ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου (Ιούνιος 2018). Τα έργα θα επιλεγούν από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς επίσης και από ξένους προσκεκλημένους εγνωσμένου κύρους από τον χώρο του χορού, που θα κληθούν να παρακολουθήσουν την «Πλατφόρμα 2018».

 

Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Σε περίπτωση που έργο το οποίο θα παρουσιαστεί στα πλαίσια της «Πλατφόρμας 2018» επιλεγεί για συμμετοχή ή παρουσίαση σε άλλο Φεστιβάλ ή Πλατφόρμα Χορού στο εξωτερικό, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα καλύπτουν τα αεροπορικά εισιτήρια για τη συμμετοχή του έργου στην εν λόγω διοργάνωση του εξωτερικού.