ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Κατρίν Μοσχοβάκη
Μορφωτικός Λειτουργός
Ιφιγενείας 27
2007 Στρόβολος – Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
kmoschovaki@culture.moec.gov.cy
Τηλ. +357 22809834
Φαξ:+357 22809875

Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ
Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου
Γενικός Διευθυντής
Τηλ. +357 25 343902
Φαξ. +357 25 74 96 63
gpapageorgiou@rialto.com.cy
Ανδρέα Δρουσιώτη 19
3040 Λεμεσός
ΚΥΠΡΟΣ