ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

English facebook-icon-preview-1 Colour Full insta

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Κατρίν Μοσχοβάκη

Μορφωτικός Λειτουργός

Ιφιγενείας 27

2007 Στρόβολος – Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

kmoschovaki@culture.moec.gov.cy

Τηλ. +357 22809834

Φαξ:+357 22809875

 

 

 

Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ

Γεωργία Ντέτσερ

Γενική Διευθύντρια

georgiadoetzer@rialto.com.cy

Τηλ. +357 25 34 39 40

Φαξ. +357 25 74 96 63

Ανδρέα Δρουσιώτη 19

3040 Λεμεσός

ΚΥΠΡΟΣ