ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

English facebook-icon-preview-1 Colour Full insta

16η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ διοργανώνουν τη 16η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού ΚΥΠΡΟΥ στις 18, 19, 20 Μαρτίου 2016 στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ στη Λεμεσό.

 

Η Πλατφόρμα αφορά νέα έργα σύγχρονου χορού, μη εμπορικών προδιαγραφών, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015.

 

Έντυπo συμμετοχής

 

Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή

 

H πραγματοποίηση της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου 2016 τελεί υπό την αίρεση ενδεχόμενων περαιτέρω δημοσιονομικών περικοπών.