ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

English facebook-icon-preview-1 Colour Full insta

16η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ διοργανώνουν τη 16η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού ΚΥΠΡΟΥ στις 18, 19, 20 Μαρτίου 2016 στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ στη Λεμεσό. Η Πλατφόρμα αφορά νέα έργα σύγχρονου χορού, μη εμπορικών προδιαγραφών, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

 

Η Επιτροπή Επιλογής, μετά από μελέτη των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, επέλεξε τις εξής ομάδες χορού / χορογράφους για συμμετοχή στην Πλατφόρμα του 2016:

Brendle Julia

Αντωνίου Έλενα

Γιωργαλλή Ζωή

Μιχαήλ Αλέξανδρος

Μοντέιρο Χάμιλτον

Νικολάου Φώτης

Ομάδα Χορού Αέλιον

Ομάδα Χορού Ασώματες Δυνάμεις

Ομάδα Χορού Εν Δράσει

Ομάδα Χορού Πέλμα

Στυλιανίδου Φούλη

Φιαλά Σουζάνα

Χοροθέατρο Αμφίδρομο

Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε

 

Η ανακοίνωση των έργων που επιλέγηκαν συνοδεύεται από την κατάθεση ενός γενικότερου προβληματισμού από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής αναφορικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στην Πλατφόρμα του 2016. Παρατηρήθηκε μια έλλειψη πρωτοτυπίας και καινοτομίας σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, τόσο στα σκεπτικά των χορογραφικών ιδεών που υποβλήθηκαν όσο και στα δείγματα υλοποίησης της χορογραφικής ιδέας τα οποία κρίθηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μη ικανοποιητικά και αδύναμα να στηρίξουν τη χορογραφική ιδέα. Παρατηρήθηκε επίσης μια έντονη επανάληψη της θεματικής και της φόρμας των χορογραφικών προτάσεων.

 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου και πρέπει να προβάλει το υψηλότερο δυνατό