ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

16η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ διοργανώνουν τη 16η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού ΚΥΠΡΟΥ στις 18, 19, 20 Μαρτίου 2016 στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ στη Λεμεσό. Η Πλατφόρμα αφορά νέα έργα σύγχρονου χορού, μη εμπορικών προδιαγραφών, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή Επιλογής, μετά από μελέτη των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, επέλεξε τις εξής ομάδες χορού / χορογράφους για συμμετοχή στην Πλατφόρμα του 2016:
Brendle Julia
Αντωνίου Έλενα
Γιωργαλλή Ζωή
Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μοντέιρο Χάμιλτον
Νικολάου Φώτης
Ομάδα Χορού Αέλιον
Ομάδα Χορού Ασώματες Δυνάμεις
Ομάδα Χορού Εν Δράσει
Ομάδα Χορού Πέλμα
Στυλιανίδου Φούλη
Φιαλά Σουζάνα
Χοροθέατρο Αμφίδρομο
Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε

Η ανακοίνωση των έργων που επιλέγηκαν συνοδεύεται από την κατάθεση ενός γενικότερου προβληματισμού από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής αναφορικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στην Πλατφόρμα του 2016. Παρατηρήθηκε μια έλλειψη πρωτοτυπίας και καινοτομίας σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, τόσο στα σκεπτικά των χορογραφικών ιδεών που υποβλήθηκαν όσο και στα δείγματα υλοποίησης της χορογραφικής ιδέας τα οποία κρίθηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μη ικανοποιητικά και αδύναμα να στηρίξουν τη χορογραφική ιδέα. Παρατηρήθηκε επίσης μια έντονη επανάληψη της θεματικής και της φόρμας των χορογραφικών προτάσεων.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου και πρέπει να προβάλει το υψηλότερο δυνατό

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player