ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

English facebook-icon-preview-1 Colour Full

12η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με

το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ διοργανώνουν τη 12η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού στις 9, 10 και 11

Μαρτίου 2012 στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ στη Λεμεσό.

 

Η Πλατφόρμα Χορού αφορά νέα έργα σύγχρονου χορού, μη εμπορικών προδιαγραφών, τα οποία

δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

 

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τo έντυπo συμμετοχής με τους κανονισμούς

συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy,

(Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις») ή από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση:

Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ιφιγενείας 27

2007 Ακρόπολη

Λευκωσία

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πολιτιστικές Υπηρεσίες